Wat doen we?
Lotgenotencontact

Het cliëntenbelangenbureau is een ontmoetingsplek waar je in een ontspannen sfeer lotgenoten kunt ontmoeten.

Door herkenning dat er meer mensen met dezelfde problemen zijn, kun je op weg worden geholpen bij het accepteren van je psychische kwetsbaarheid. Door je eigen verhaal te vertellen en te luisteren naar ervaringen van anderen herken je wellicht iets van je eigen gevoelens en kun je elkaar op weg helpen.

Het cliëntenbelangenbureau wordt begeleid door vrijwilligers en ervaringswerkers met ieder hun eigen verhaal.
Je bent welkom elke dag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Maandelijks hebben we een themabijeenkomst met een wisselend onderwerp.

 

 
Wat doen we?
Het Klaverblad

In Eindhoven bestaat er sinds november 2004 een uniek ervaringsdeskundig project: een bezinningshuis die een plek biedt voor mensen die al langere tijd met de gedachte aan levensbeëindiging worstelen. Het Klaverblad, zoals dit project heet, is ondergebracht bij het cliëntenbelangenbureau van GGzE.

Bram W. van der Putte
 
 
Wat doen we?
In Contact

De werkgroep: ‘in contact’ staat voor het terugdringen van dwang en drang binnen GGzE. De werkgroep, die voorheen ‘Het Roer Om’ heette,  houdt zich bezig met het zoeken naar alternatieven en het bedenken en ontwikkelen van producten om de inzet van dwangmaatregelen te voorkomen en te reduceren. Wekelijks komt de groep bij elkaar.

 
Wat doen we?
De Halte: Tussenstop voor je hoofd

De Halte is als een tussenstop wanneer je tegen een mentale crisis aanzit. In het respijthuis 'De Halte', gelegen middenin Eindhoven, kun je maximaal 8 dagen verblijven, om samen met ervaringdeskundigen te werken aan je herstel.

Bram W. van der Putte
 
Wat doen we?
"Psychiatrie op de schop"

Op donderdag 26 maart 2015 komt in het kader van de Week van de Psychiatrie Wim Hof, a.k.a. The Iceman naar GGzE. De middag zal in het teken staan van dromen over nieuwe vormen van GGz. Kom jij ook?

 
Wat doen we?
Week van de Psychiatrie 2015

‘De psychiatrie op de schop?! is in 2015 het thema voor de Week van de Psychiatrie. Verwijzend naar veelgehoorde signalen van cliënten, maar ook naar geluiden van binnenuit, onder andere van psychiaters, kunnen we concluderen dat ‘het psychiatrisch systeem’ dringend aan vernieuwing toe is. Innovatie dus, in plaats van kleine veranderingen of aanpassingen van de bestaande situatie. Een verandering, geïnitieerd vanuit een intrinsieke motivatie om ook écht dienend te zijn aan de mensen om wie het gaat.

In Eindhoven gaan we dit thema oppakken met de subtitel ‘Wat is jouw droom?’.
Want stel je voor dat de psychiatrie echt op de schop gaat? Dat we met een schone lei opnieuw mogen beginnen? Wat moet dan anders? Wat neem je mee naar de toekomst? Wat laat je achter? Hoe zou jij de psychiatrie vorm willen geven? Kortom: wat is jouw droom?
 

 
Wat doen we?
Training 'In je kracht komen'

Op 24 maart kun je een introductieworkshop 'In je kracht komen' volgen! Tijdens deze workshop ga je stilstaan bij wanneer jij in je kracht komt en wat daarin bijdraagt en wat niet. Deze workshop geldt ook als introductiebijeenkomst voor de training 'In je kracht komen', die in mei van start zal gaan. Kom jij ook?

 
Wat doen we?
Conferentie Hart voor Eigen Regie succes

De conferentie ‘’Hart voor eigen regie’’ werd op woensdag 10 december 2014, door ± 75 mensen bezocht. Dit evenement werd georganiseerd door de werkgroep ‘’het roer om’’ vanuit cliënt- en familieperspectief en was een groot succes. Het doel van de conferentie was het terugdringen van dwang en drang binnen de zorg en was opgedeeld in een ochtend- en middagprogramma.

Overdenking
Het is iets kleins

Het is iets kleins
Iets alledaags
Enigszins verfijnd
 
Het komt op een onverwacht moment
' s Morgens of later op de dag misschien
Op een moment dat je het niet bedenkt

Geluk in een notendop
Dat wordt de titel van mijn nieuwe boek
Ik denk dat ik het niet langer
meer verstop!

Eric Körber
 
 
Overdenking
Verliefdheid is als griep

Verliefdheid is als griep
Het zit in je rug en in je tenen
Het is licht en tegelijkertijd heel diep
En het is bij lange na nog niet verdwenen
 
Het wordt langzaam erger
En de tijd gaat steeds een beetje trager
Het zit al in mijn botten en mijn merg
Ik ben een slechte drager
 
Misschien brengt de ochtend wat verlichting
Een koude douche misschien
Een nieuwe richting
Als ik het verdien

Eric Körber
 
 
Wat doen we?
Cursus Fotovoice: Van stigmatisering tot waardering

Heb jij veel te maken met stigma? Dan is de cursus Fotovoice misschien iets voor jou! Aan de hand van het maken van foto's ga je je verhaal vertellen van herstel en jouw kracht. De cursus gaat in maart van start.

 
Overdenking
Er is een tijd voor vechten

Er is een tijd voor vechten
En een tijd voor vluchten
Er is een tijd voor zwijgen
En een tijd je hart te luchten

Er is een tijd voor hollen
En een tijd voor stilstaan
Er is een tijd voor doen
En een tijd voor gadeslaan

Soms is het voor niks
Soms is het de moeite waard
Vaak moet het opnieuw
Of is het zo geklaard

Eric Körber
 
 
Wie zijn we?
Wat kan het CBB voor je betekenen?

Het cliëntenbelangenbureau helpt je op weg o.a. wanneer je advies en informatie wilt, vrijwilligerswerk zoekt, of voor lotgenotencontact.

Laden...