Onlangs is over het Transitie-experiment 'Werk en opleiding voor ervaringsdeskundigen' bij GGzE Eindhoven een boek verschenen. Het boek doet verslag van het project en van onderzoek binnen het project.

Het Transitie-experiment is vernieuwend in de integrale aanpak van activiteiten.
De nauwe verbondenheid tussen het voortraject met ondersteunende cursussen, het creëren van werk- en stageplaatsen en opleidingen, coaching en deskundigheidsbevordering van teams, en de inbedding van herstel en ervaringsdeskundigheid binnen het beleid van zorg en welzijn maken dit project succesvol. Tevens wordt nauw samengewerkt met opleidingen (ROC Eindhoven, Fontys), gemeente en uitkeringsinstanties (UWV), waardoor het mogelijk is om ervaringsdeskundigen werk en scholing aan te bieden.

Het boek is hier te downloaden.