Het project herstel en burgerschap was een samenwerkingsproject tussen ggz-, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen, cliëntenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om mensen met een ernstige psychische aandoening te ondersteunen in hun rol als burger. Helaas is in 2012 de subsidie voor het project stopgezet. GGz Nederland blijft de GGz-instellingen die hiermee aan het werk zijn echter steunen.

Het project is de uitwerking van het visiedocument “Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap” , waarin zes ambities beschreven zijn. In samenwerking met bovengenoemde partijen wil de ggz deze ambities realiseren om de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren. Het betreft thema”s als: kwaliteit van zorg, herstelproces en empowerment, maatschappelijke steunsystemen, arbeidstoeleiding en ketenfinanciering ten aanzien van psychisch kwetsbare burgers.

In de zomer van 2010 is er door het landelijk platform GGz een zomertour georganiseerd naar aanleiding van dit project. Dit project heeft op 14 juli 2010 ook Eindhoven aangedaan. Het verslag daarvan is hier te vinden.

En er is ook een samenvatting gemaakt van de zomertour.