Willen cliënten wel iets met herstel?

Jan

Ik hoor veel over veranderingen in de langdurende zorg en herstel lijkt de nieuwe trend te zijn. Maar we vragen ons af of de cliënten zelf eigenlijk wel iets met herstel willen?

Beste Jan,
Veel cliënten weten na langdurige zorgafhankelijkheid niet meer wat ze echt willen, laat staan welke hulp ze daarbij zouden kunnen gebruiken. Niet iedereen voelt zich daarom direct aangesproken om mee te doen met herstelwerkgroepen of cursussen. De bijdrage van de organisatie ligt vooral in het verzorgen van een 'vrije ruimte' zodat cliënten kunnen verkennen wat ze zelf willen en daardoor kunnen invullen wat herstel voor hen kan betekenen. Het is de kunst om vrije ruimte te bieden en te organiseren, maar de invulling bij mensen zelf te laten.

Verder kunnen cliënten het idee krijgen dat ze onder het mom van herstel niet meer de zorg zullen krijgen die ze gewend zijn. Termen als 'eigen verantwoordelijkheid' leiden gemakkelijk tot misverstand. Voorlichting over herstel en het tegelijk bieden van goede ondersteuning bij zelfhulp zal helpen om dat beeld te nuanceren. Mensen kunnen dan ervaren dat het eerder gaat om een betere aansluiting op hulp die je echt wilt dan om het onthouden van hulp.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).