Voorbeelden

SBWU: ontwikkeling van Bureau Herstel
Bureau Herstel, inmiddels een gerenommeerd en volwassen bureau met een groot aantal doelstellingen, verhuisde na zijn prille begin op een geïsoleerde plek naar enkele kamers op het Centraal Bureau van de SBWU. Regelmatig zijn er vergaderingen over alle initiatieven en de onderlinge samenwerking. Maar op de brandtrap troffen medewerkers van binnen en buiten Bureau Herstel elkaar voor een sigaret en een pauze... En juist daar ontstonden de gesprekken over wat herstel voor iemand betekent. Dat leidde tot nieuwe ideeën, inspiratie en plannen. Hoewel geen vervanging voor formeel overleg, zouden meer ggz-instellingen effectiever gebruik kunnen maken van hun 'brandtrap'. Er werken inmiddels negen personen en er is verbinding met alle lagen van de organisatie. Dit is heel geleidelijk gegaan. De medewerkers van het eerste uur van Bureau Herstel hebben ruim tijd genomen en gekregen om zich te oriënteren op hun doelstellingen. Pas na een aantal jaren is Bureau Herstel meer naar buiten getreden en zichtbaar geworden voor de cliënten en andere medewerkers in de organisatie.

Start van Cliënten Belangen Bureau (CBB) Eindhoven
In 1996 zijn Psychiatrisch ziekenhuis Grote Beek en de Riagg gefuseerd. De cliëntenraden hielden een werkconferentie over hun beider toekomst. Dat resulteerde in de oprichting van een CBB ter ondersteuning van de cliëntenraden. Het CBB ging op 1 oktober 1996 open met 20 enthousiaste mensen. De Raad van Bestuur doneerde het CBB één gulden per inwoner van Eindhoven met de opdracht die te besteden naar eigen goeddunken ten behoeve van de positie van cliënten. Het CBB is toen gestart met het maken van een folder. Deze werd in een oplage van 5000 gedrukt en verspreid om de expertise van het CBB aan te bieden bij alle vragen over de ggz. De Raad van Bestuur heeft het CBB altijd gesteund door middel van financiering en promotie. Vanuit het CBB is de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en herstel uitgegroeid tot een volwassen tak binnen GGZ Eindhoven.

Vakgroep ervaringsdeskundigheid Emergis
Bij Emergis valt de vakgroep ervaringsdeskundigheid direct onder de Raad van Bestuur en heeft tot doel om ervaringsdeskundigheid breed binnen Emergis te implementeren. De leden zijn ervaringsdeskundigen, hebben een eigen budget en ontwikkelen in samenwerking met de verschillende afdelingen plannen en beleid om ervaringsdeskundigheid en herstel vorm te geven. Ervaringsdeskundigheid en herstel kunnen zo ook een rol krijgen bij de andere afdelingen.

De HOECsteen: veelbelovend op het snijvlak van zorg en wijk
Vanuit GGZ Drenthe is met ervaringsdeskundigen en de gemeente Assen de samenwerking gezocht om de HOECsteen (Herstel Ondersteunend Educatie Centrum) in te richten. De bedoeling is dat de HOECsteen een consumer run organisatie wordt waar ervaringsdeskundigen op diverse manieren herstelondersteuning bieden. Zij leggen de verbinding met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg en maken zo kwartier voor de herstelvisie. De HOECsteen wordt bemand door betaalde ervaringswerkers, stagiaires vanuit de Associate Degree en mensen met een 0-urencontract en of vrijwilligerscontract. Vanuit de HOECsteen wordt gezocht naar een manier om de zorg van de FACTteams te verbinden met de inspanningen van de gemeente in het kader van de Wmo.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).