Voorbeelden kwartiermaken

Voorbeeld binnen de ggz: het PEP-team
De leden van het PEP-team (Pameijer Empowerment Promotieteam) hebben persoonlijke ervaring als cliënt in de ggz en zijn opgeleid om allerlei activiteiten op het gebied van ervaringsdeskundigheid uit te voeren. Een aantal teamleden wordt als zodanig binnen en buiten Pameijer ingezet. Het PEP-team heeft een eigen aanbod.

Workshop Empowerment - Aan de hand van theorie en praktijk krijg je uitleg over de begrippen Empowerment, herstel en ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheden.

Themabijeenkomst rondom de film 'In our own voice' - Een aantal PEP-leden is naast de cliëntenraad betrokken geweest bij het maken van de film 'In our own voice'. In deze film is duidelijk te zien hoe zij de regie nemen over hun eigen leven. Deze film wordt regelmatig getoond aan nieuwe cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden.

Ervaringsverhalen vertellen - Door het vertellen van hun ervaringsverhaal bieden de PEP-teamleden een kijkje in hun leven. Er is de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Dat biedt een ander perspectief op de eigen situatie.

Bijeenkomst op maat - In overleg is heel veel mogelijk. Het geven van workshops op maat, het verzorgen van themabijeenkomsten en ook het aanschuiven bij teams om mee te denken over verschillende onderwerpen/dilemma's is mogelijk. Het PEP-team staat open voor alle vragen en wil graag in overleg over een passend antwoord.

Meer info

Voorbeeld buiten de ggz: 'Onze buren'
Het project 'Onze Buren' is er op gericht om de integratie tussen cliënten van Yulius (Dordrecht e.o.) en buurtbewoners te bevorderen. De Werkplaats van 'Onze Buren' is een plek waar mensen zich actief inzetten voor de eigen buurt. Bij de werkplaats van 'Onze Buren' werken vrijwilligers en cliënten van Yulius samen met één beroepskracht. Zij bieden praktische hulp bij kleine technische klussen voor mensen die hier zelf niet meer de mogelijkheid toe hebben. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor wijkgerichte activiteiten zoals groendagen, kledingbeurzen en markten.

De opzet van dit project is om cliënten van Yulius de mogelijkheid te bieden zelfstandig te functioneren en het wederzijds vertrouwen tussen bewoners met psychische beperkingen en andere buurtbewoners te vergroten. De middagen in het voormalige 'Badhuis' zijn bedoeld voor sociale ontmoetingen onderling. Buurtbewoners zijn er welkom voor een kopje koffie of thee en kunnen gratis gebruik maken van het internet.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).