Meer verdieping op je ervaringsdeskundigheid met ARIE

Twee jaar geleden startte Markieza, na jarenlange ervaring met regulier onderwijs waar ervaringsdeskundigheid ingepast is, een eigen opleidingsvariant puur gericht op verdieping van je ervaringsdeskundigheid. We hebben het de naam ARIE gegeven, wat staat voor Alternatieve Route Inzet Ervaringsdeskundigheid. Het alternatieve staat er voor dat het een opleidingsvariant is die wezenlijk verschilt van de reguliere opleidingen met ervaringsdeskundigheid. In de ARIE draait het louter om verdieping en komen alleen thema's aan bod die nodig zijn voor het verder ontwikkelen van je ervaringsdeskundige competenties.

De ARIE is uitermate geschikt voor mensen die als hulpverlener actief zijn (of zijn geweest) en willen leren hoe zij hun eigen ervaringen in kunnen gaan zetten in het werkveld. De ARIE draait nu twee jaar en de resultaten zijn uitstekend. Afgelopen jaren heeft 88% van de deelnemers na afronden van de ARIE binnen 2 maanden een betaalde functie als ervaringswerker gevonden. Zowel de deelnemers als de werkgevers zijn enthousiast over de inhoud van de ARIE.

De ARIE duurt 1 schooljaar, je krijgt 1 dag per week les en coaching bij Markieza en werkt daarnaast minimaal 18 uur in de praktijk waar je met het geleerde kunt oefenen. De leslocatie is Eindhoven, echter is het ook mogelijk om op andere locaties een ARIE groep van minimaal 12 deelnemers te starten.

De ARIE is erkend door UWV wat maakt dat mensen met een WIA, WAO of WAJONG uitkering in overleg gebruik kunnen maken van scholingsgelden. Verder zijn er veel werkgevers binnen zorg en welzijn die er ARIE voor hun werknemer willen bekostigen, omdat ze de regulier hulpverlener handvatten willen meegeven om hun eigen ervaringen met het hebben van een psychische kwetsbaarheid in te leren zetten.

Door het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen organisaties en binnen gemeentes worden kosten op lange termijn bespaart. Ervaringsdeskundigen kunnen zich heel goed verplaatsen in de problematiek van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben dezelfde soort ervaringen doorleeft en weten als geen ander hoe je je kwetsbaarheid kunt omzetten in kracht. De inzet van ervaringsdeskundigheid verlaagt de drempel bij mensen om hun ervaringen en problemen te delen waardoor de behoefte en wensen eerder op tafel komen.

Ben je geïnteresseerd in de ARIE voor jezelf als deelnemer of voor bijvoorbeeld je collega of vriend en wil je meer informatie kom dan naar onze inloopochtend, iedere maandag en vrijdag van 10-12 uur (Stratumsedijk 48 in Eindhoven) of bel naar 040-2315005 en vraag naar Ivy (zij is op din. en don. werkzaam).
Meteen aanmelden voor de ARIE voor komend schooljaar kan via onze website www.markieza.org.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).