Inzet Ervaringsdeskundigheid

Om ervaringsdeskundigheid structureel en professioneel in te zetten is complexe verandering nodig. Een organisatie moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Zo moet er een gemeenschappelijke visie zijn en moet de financiering worden geregeld. Door een zogenaamde 'vrijplaats' te bieden ontstaat ruimte voor cliëntgestuurde initiatieven. Ook gaat de inzet van ervaringsdeskundigheid niet zonder kwartiermaken en stigmabestrijding.

De organisatie moet geschoold zijn in herstelondersteunende zorg. Voor cliënten die zich willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige zijn er allerlei mogelijkheden van cursussen tot reguliere opleidingen.

Voordat iemand wordt aangetrokken als ervaringsdeskundige moet er een helder functieprofiel zijn opgesteld met een passende inschaling. Het team moet worden voorbereid op de komst van de nieuwe collega en aan de ervaringsdeskundige moeten voldoende begeleiding en mogelijkheden tot intervisie worden geboden.

Meer over dit alles vind je in deze rubriek.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).