Ervaringsdeskundigheid onderhouden

Het risico bestaat dat de specifieke ervaringsdeskundige inbreng uiteindelijk op de achtergrond raakt of overspoeld wordt door de dominante cultuur van hulpverlenen. Daarom is het goed van meet af aan aandacht te hebben voor het 'onderhoud' en ervaringsdeskundigheid te versterken door een goede inbedding. Dit kan door:

Samenwerking met andere ervaringsdeskundigen

  • Bij voorkeur worden twee ervaringsdeskundigen in één team aangesteld.
  • Wanneer dit niet mogelijk is kan teamoverstijgende samenwerking georganiseerd worden, bijvoorbeeld in een Platform voor Ervaringsdeskundigen of in een vrijplaats.
  • Een ervaren ervaringsdeskundige kan als mentor van beginnende collega's worden aangesteld.


Intervisie

  • Instellingen waar meerdere ervaringsdeskundigen werken kunnen intern intervisie aanbieden.
  • Intervisie kan ook regionaal georganiseerd en aangeboden worden.Coaching en supervisie
Het aantal ervaringsdeskundige coaches is nog beperkt. Er bestaat nog geen officiële scholing op ervaringsdeskundige coaching of supervisie. Het HEE-team heeft wel een aantal senior docenten die coaching aanbieden.

Contact met de oorsprong
Het is voor ervaringsdeskundigen belangrijk om contact te houden met de oorsprong van hun kennis. Dit kan door deel te blijven nemen aan zelfhulpgroepen en/of actief betrokken te blijven bij cliëntenorganisaties. Zo blijven zij zelf goed op de hoogte en tegelijk voeden zij deze organisaties met hun deskundigheid.

Bijscholing
Ervaringsdeskundigen moeten zich regelmatig laten bijscholen over nieuwe ontwikkelingen, ondersteuningsmogelijkheden of voorzieningen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).