Werving en selectie

Het vinden van een geschikte kandidaat is niet altijd eenvoudig. Een paar tips voor werkgevers (Posthouwer en Timmer, 2013):


 • Stap 1 is het vaststellen van een duidelijke functieomschrijving, opleidingseisen en een passende inschaling. Zie hiervoor de informatie elders op deze website.
 • Het ontwikkelen van een functieprofiel moet ingebed zijn binnen een visie op ervaringsdeskundigheid. Dit dient terug te komen in de manier waarop het profiel vorm en inhoud krijgt.
 • De vijver is nog klein, zeker als het gaat om HBO-opgeleide ervaringsdeskundigen, dus wees flexibel in de eisen en bied voldoende ontwikkelruimte.
 • Zet de vacature breed uit, zowel binnen als buiten de kaders.
 • Wees flexibel in praktische eisen, zoals het aantal uren dat iemand kan werken. Soms beginnen mensen sinds lange tijd weer aan een baan of volgen daarnaast een opleiding.
 • Betrek ervaringsdeskundigen bij de wervings- en selectieprocedure.
 • Bespreek de volgende thema's tijdens de selectiegesprekken:
 • - Gezond leren werken: In hoeverre kun je ertegen om blootgesteld te worden aan alles wat er op je afkomt
 • - Re-integreren: Wat heb je hierbij nodig? Wat zijn de consequenties?
 • - Basisattitude die past binnen de visie op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.
 • Hoe denkt iemand zijn eigen ervaringen in te kunnen zetten?
 • Wat heeft iemand voor visie op het zorgsysteem en op herstelbevorderende en belemmerende factoren die een rol spelen?
 • Heeft iemand een holistische mensvisie?
 • Durft iemand vanuit bondgenootschap met cliënten zijn werk te doen?
 • Durft iemand (op den duur) in te gaan tegen de gevestigde orde en een 'luis in de pels'-functie te vervullen?
 • Welke ontwikkeling heeft iemand al in de cliëntenbeweging?

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).