Stage- en leerwerkplekken

Regelmatig lopen ervaringsdeskundigen tijdens hun opleiding stage binnen een instelling of kiezen zij voor een leerwerkplek.

De afstemming tussen opleidingsinstituut en de stage- of leerwerkplek vraagt speciale aandacht. Voor alle betrokken partijen gaat het om een nieuwe beroepsmatige ontwikkeling. Het team dat met de nieuwe collega gaat werken zal behoefte hebben aan goede voorlichting en een goede inhoudelijke begeleiding.

De samenwerking met het team en met de cliënten loopt vaak erg goed als zij zich herkennen in het ervaringsgebied van de stagiair. Wanneer iemand zelf veel ervaring heeft met alcoholverslaving, maar de cliënten en het team vooral ervaring hebben met psychosen is wellicht een andere match zinvoller.

Daarnaast vraagt de financiering van het scholingstraject aandacht. Veel startende ervaringsdeskundigen komen uit een uitkeringssituatie. Om dan aan een opleiding te kunnen beginnen is medewerking van de uitkeringsinstanties nodig. Willen zij bijdragen aan het re-integratietraject, dan moeten zij het nut en de mogelijkheid ervan inzien. Goede voorlichting en samenwerking met de UWV en gemeentelijke sociale dienst kan mogelijkheden voor hen creëren.

Rol PenO-afdeling
De PenO-afdeling van de instelling kan in dit geheel veel bijdragen aan de inrichting van stage- en leerwerkplekken. Zij beschikt over kennis van het woud van regels rond re- integratie, subsidiepotjes en financieringsmogelijkheden bij gemeente en UWV. Bovendien kan PenO samen met de betrokken leerling zoeken naar aanpassingen aan de individuele persoonlijke omstandigheden. Enkele relevante thema's kunnen zijn: vergoeding van reiskosten, afstemming op persoonlijke zorgbehoefte, het bieden van extra coaching.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).