Beroeps competentie profiel ervaringsdeskundigen

competentie profiel.jpgOp 3 december 2013 is het beroepscompetentieprofiel voor ervaringsdeskundigen (BCP-E) gepresenteerd door GGz Nederland, Trimbos Instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos.

Het profiel is opgesteld om te zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid wat betreft de inzet en het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen de ggz.

Het BCP-E omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Binnen het BCP-E worden drie beroepsniveaus omschreven (mbo3, mbo4 en hbo) en kan als basis dienen voor scholen om het onderwijs vorm te geven.

Lees hier het volledige BPC-E

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).