Wat is kwartiermaken?

'Kwartiermaken' (Kal, 2010) verwijst naar alle activiteiten gericht op het maken van ruimte in de samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond of belasting. Het gaat om het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin meer ruimte is voor mogelijkheden, met meer gastvrijheid en acceptatie van wat afwijkt. Zowel buiten als binnen de ggz kunnen kwartiermakersactiviteiten worden uitgevoerd. Denk aan:

  • kwartiermakersfestivals
  • landelijke manifestaties
  • antistigma-initiatieven
  • vriendendiensten
  • Maatschappelijke Steunsystemen
  • ervaringsdeskundigen als kwartiermaker aanstellen bij ggz-instellingenKwartiermaken ondersteunt het herstel. Het gaat er immers om de plaats die de ziekte en haar gevolgen inneemt te verkleinen en andere aspecten van het leven weer op te pakken, te ontwikkelen en de ruimte te geven. Zie onderstaande figuur van ervaringswerker Gert Jongetjes. Kwartiermaken kan cliënten ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving, doordat er ruimte ontstaat.

kwartiermaken.jpg

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).