Activiteiten in een vrijplaats

Een ontmoetingsplek
Cliënten en ervaringsdeskundigen kunnen ervaringen uitwisselen over waar zij in de praktijk tegen aanlopen en wat er anders moet. Daaruit ontstaan vaak nieuwe ideeën voor meer en betere herstelondersteuning. Cliënten met belangstelling voor ervaringsdeskundigheid kunnen er hun licht opsteken. Wellicht kan een cursus Werken met Eigen Ervaring hen stimuleren en ondersteunen.

Voorbeelden in Nederland; Enik recovery college, Fameus, Markieza, Zelfregiecentra.  

Een plek voor herstelondersteuning
Hier kunnen in groepsverband cursussen als Herstellen Doe Je Zelf, herstelwerkgroepen of WRAP-workshops worden aangeboden. Maar het kan ook individueel bijvoorbeeld door afspraken te maken of een inloopspreekuur voor cliënten te organiseren.

Een ontmoetingsplek in de wijk
Een vrijplaats kan ook georganiseerd worden door een ontmoetingsplek in de wijk te bieden. Neem Het Trefpunt in De Bilt, een kwartiermakersproject gericht op verbinding leggen. Vanuit de constatering dat veel mensen geen gehoor vinden bij organisaties en weinig verbinding met de samenleving voelen, wordt twee keer per week een ontmoeting georganiseerd in plaatselijk café De Griffel voor mensen die contact willen maken, vragen willen voorleggen of hulp nodig hebben. De bijeenkomsten in het Grand Café bieden een mooie context voor gezelligheid en onderlinge steun. Uit de groep zijn twee gastvrouwen naar voren gekomen en verder zijn de bezoekers eigenlijk ook vrijwilliger voor elkaar. De kwartiermakers leggen contacten met maatschappelijke instanties: woningcorporaties, maatschappelijk werk, gemeentebestuur etc. Ze proberen op allerlei manieren drempels weg te nemen die verhinderen dat mensen aansluiting en gehoor vinden. Het Trefpunt is in 2004 begonnen als cliënteninitiatief en werd in 2010 geadopteerd door Kwintes.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).