Financiering banen

Er zijn haken en ogen bij het financieren van concrete banen voor ervaringsdeskundigen. Maar waar een wil is, is een weg.

De financiering van ervaringsdeskundige banen in beleidsfuncties is geen structureel probleem. Zij kunnen net als de andere beleidsfuncties uit de algemene middelen worden bekostigd.

Ervaringsdeskundige banen in het primaire proces financieren is lastiger. De financiering kan deels uit de algemene middelen komen vanuit de DBC-vergoeding. Maar wanneer een instelling echt inzet op ervaringsdeskundigheid en meer mensen aan wil stellen, kan dit onvoldoende zijn.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).