Financiering opleidings- en reïntegratietraject

Veel cliënten in de langdurige ggz hebben geen werk en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste van hen willen wel graag betaald werk aangezien met name werk in verschillende opzichten de kwaliteit van leven sterk verbetert.

Met het oog daarop is in april 2012 door GGZ Nederland en het UWV een convenant gesloten waarin partijen zich verbinden om mensen te ondersteunen bij een opleidings- en re-integratietraject. Uitwerking van dit convenant in de praktijk wordt onder andere gebaseerd op een aantal best practices. Eén daarvan is de samenwerking tussen het UWV Werkbedrijf en Markieza die de opleiding tot ervaringsdeskundige ondersteunt. De best practice dient als voorbeeld voor andere instellingen om de samenwerking met het UWV bij de opleiding tot ervaringsdeskundige vorm te geven.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).