Top down of bottom up?

Beginnen met een traject van buiten
Als er intern nog erg weinig houvast is, wordt vaak eerst een traject van buiten ingekocht. Ervaren ervaringsdeskundigen gaan met cliënten en medewerkers aan de slag om kennis te maken met herstel. Bij deze activiteiten kunnen cliënten geïnteresseerd raken om zelf iets met ervaringsdeskundigheid te gaan doen. Cursussen als Herstellen doe je Zelf of een herstelwerkgroep zijn voor veel ervaringsdeskundigen de start van de ontwikkeling geweest.


Beginnen met een ervaringsdeskundige in het zorgproces
Het inschakelen van ervaringsdeskundigheid in het zorgproces ligt voor de hand omdat op deze plek de individuele herstelondersteuning zich afspeelt. Een ervaringsdeskundige in een team kan beginnen om meer cliënten en hulpverleners met herstel in contact te brengen en samen met hen activiteiten te ontplooien. De eenzame positie van de ervaringsdeskundige is een valkuil, die eventueel door goede ondersteuning ondervangen kan worden. Andere mogelijkheden zijn om consequent verbindingen te leggen met ervaringsdeskundigen op andere afdelingen, of uitsluitend met duo's te werken.


Beginnen bij een ervaringsdeskundige voor beleid
Het lijkt vanzelfsprekend om de herstelactiviteiten met en door cliënten te ontwikkelen in het primaire proces, maar om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen van cliënten vraagt dit een cultuuromslag en aangepast beleid binnen de gehele organisatie. Die omslag kan alleen tot stand komen als steeds meer cliënten en medewerkers de herstelvisie werkelijk begrijpen en ook vanuit die visie werken. Het belang van draagvlak vraagt ook in de beleidsontwikkeling een accent op herstel en ervaringsdeskundigheid. Een coördinator of een adviseur kan een structurele aanpak starten door allereerst in kaart te brengen welke activiteiten er al zijn, welke mensen veel affiniteit met het onderwerp hebben en er meer mee zouden willen doen. Vervolgens wordt de stap naar concrete herstelactiviteiten gemaakt.


Initiatief vanuit de Cliëntenraad
De ontwikkeling van een ervaringsdeskundig beleid wordt soms gestart vanuit een initiatief van de Cliëntenraad.


Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).