Veranderingsschema Lippitt

Om ervaringsdeskundigheid structureel en professioneel in te zetten is complexe verandering nodig. Daarbij zijn verschillende aspecten belangrijk. Als één aspect wordt verwaarloosd, heeft dit negatieve gevolgen voor de implementatie. Zie onderstaand schema van Lippitt (1987).

Veranderingsschema Lippitt.gif

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).