Visie ontwikkelen en doorvoeren

Iedere structurele verandering vereist een visie:

 • wat is het?
 • waarom willen we dit?
 • wat behelst onze stip op de horizon?


Inzet van ervaringsdeskundigheid kan niet zonder een goede visie op herstel en herstelondersteunende zorg. Discussiebijeenkomsten zijn zinvol om de visie aan te scherpen.

Het is belangrijk om de visiediscussie op alle niveaus binnen de organisatie en met stakeholders te voeren. De volgende groepen dienen betrokken te worden:

 • cliënten
 • hulpverleners
 • management en bestuur
 • cliëntenraden
 • familieraden
 • ketenpartners en maatschappelijke organisatiesStel jezelf de volgende vragen:

 • Zie je ruimte om een visiediscussie in jouw organisatie of team aan te zwengelen?
 • Wie kun je daarvoor benaderen of inschakelen?
 • Wat belemmert je om het zelf te doen, als je bezwaren ziet?
 • Ga eens voor de geledingen in je eigen organisatie na met wie (personen, functies) je een werkgroep visiediscussie herstelondersteunende zorg kunt opzetten. Waar zitten obstakels?
 • Wie zijn potentiële trekkers?Bekijk ter inspiratie de visie van Lister

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).