Meer verdieping op je ervaringsdeskundigheid met MOVE

Twee jaar geleden startte Markieza, na jarenlange ervaring met regulier onderwijs waar ervaringsdeskundigheid ingepast is, een eigen opleidingsvariant puur gericht op verdieping van je ervaringsdeskundigheid. We hebben het de naam MOVE gegeven, wat staat voor Markieza Opleiding Verdieping Ervaringsdeskundigheid. In de MOVE draait het louter om verdieping en komen alleen thema's aan bod die nodig zijn voor het verder ontwikkelen van je ervaringsdeskundige competenties.

De MOVE* is uitermate geschikt voor mensen die als hulpverlener actief zijn (of zijn geweest) en willen leren hoe zij hun eigen ervaringen in kunnen gaan zetten in het werkveld. De MOVE draait nu vijf jaar en de resultaten zijn uitstekend. Afgelopen jaren heeft 88% van de deelnemers na afronden van de MOVE binnen 2 maanden een functie als ervaringsdeskundige gevonden. Zowel de deelnemers als de werkgevers zijn enthousiast over de inhoud van de MOVE.

De MOVE duurt 1 schooljaar, je krijgt 1 dag per week les en coaching door Markieza en werkt daarnaast minimaal 18 uur in de praktijk waar je met het geleerde kunt oefenen. Het is mogelijk om op alle locaties in het land een MOVE groep van minimaal 12 deelnemers te starten.

De MOVE is erkend door UWV wat maakt dat mensen met een WIA, WAO of WAJONG uitkering in overleg gebruik kunnen maken van scholingsgelden. Verder zijn er veel werkgevers binnen zorg en welzijn die er MOVE voor hun werknemer willen bekostigen, omdat ze de regulier hulpverlener handvatten willen meegeven om hun eigen ervaringen met het hebben van een psychische kwetsbaarheid in te leren zetten.

Door het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen organisaties en binnen gemeentes worden kosten op lange termijn bespaart. Ervaringsdeskundigen kunnen zich heel goed verplaatsen in de problematiek van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben dezelfde soort ervaringen doorleeft en weten als geen ander hoe je je kwetsbaarheid kunt omzetten in kracht. De inzet van ervaringsdeskundigheid verlaagt de drempel bij mensen om hun ervaringen en problemen te delen waardoor de behoefte en wensen eerder op tafel komen.

Ben je geïnteresseerd in de MOVE voor jezelf als deelnemer of voor bijvoorbeeld je collega of vriend en wil je meer informatie bel naar 040-2315005 of mail opleidingen@markieza.org

 

* de MOVE is CRKBO erkend en heeft een SKJ-accreditatie

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).