Scholing herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg is niet een kunstje wat medewerkers moeten leren. Het vraagt een attitudeverandering. Medewerkers moeten ruimte maken voor herstel. Dit moet deel uit gaan maken van hun basishouding. Om dit te bewerkstelligen is scholing nodig, scholing voor medewerkers in alle lagen van de organisatie en in alle functies.

De scholing kan starten met een Basiscursus herstelondersteunende zorg. De cursus is een aanzet tot veranderingen, maar er is meer nodig. Medewerkers leren in de basiscursus wat zij zelf kunnen en willen veranderen in hun attitude. Dit dient ook besproken te worden met de leidinggevende, zodat het niet op zichzelf blijft staan. Herstelondersteunende zorg is iets wat gezamenlijk ondernomen en gedragen moet worden. Daarom is na een basiscursus teamcoaching of intervisie gericht op herstelgericht werken aan te bevelen: het houdt medewerkers bij de les en het zorgt ervoor dat het een gezamenlijk doel wordt en blijft.

Meer info: http://www.markieza.org 

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).