Stigma en zelfstigma

Stigmaonderzoek laat schrikbarende cijfers zien over stigmatisering ervaren door gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in zowel de samenleving, de hulpverlening als de eigen omgeving. De negatieve beeldvorming leidt tot discriminatie op allerlei levensgebieden.

Wanneer mensen het negatieve beeld van psychiatrische patiënten op zichzelf toepassen omdat ze het er bewust of onbewust mee eens zijn, wordt het publieke stigma versterkt door zelfstigma. Dit is erg schadelijk voor het zelfbeeld en beperkt in hoge mate de mogelijkheden tot participatie en het opnemen van sociale rollen.

Het aan de orde stellen van stigmatisering en discriminatie is een taak bij uitstek van ervaringsdeskundigen, die dit aan den lijve voelen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).