Nieuwe website Werkplaats Herstelondersteuning

herstelondersteuning.jpg

De Werkplaats Herstelondersteuning heeft een nieuwe website. De deelnemende instellingen - Altrecht, Breburg, GGz Eindhoven de Kempen, GGZ Noord-Holland-Noord, Kenniscentrum Phrenos, Kwintes, Lister (voorheen SBWU), Met ggz - delen ervaringen en inzichten van de afgelopen twee jaar over een fundamentele transformatie naar herstelondersteunende zorg. Waar liepen zij tegen aan? Hoe losten zij het op? Waarmee kun je aan de slag? Bovendien een groeiende lijst van relevante literatuur en websites. Ga naar www.herstelondersteuning.nl

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).