Clienten over herstel in de MGV

Naar het begrip herstel, verwoord vanuit cliëntenperspectief, is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan. Bij het Rehabilitatiecentrum van Bavo Europoort te Rotterdam heeft hiertoe een aanzet gedaan door cliënten te interviewen op hun visie op herstel. Het artikel hierover is verschenen in de MGV van maart 2011.

lees artikel MGV maart 2011

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).