Empowerment

empowerment.jpgHet empowermentparadigma vormt een uitdagend kader voor vernieuwende ontwikkelingen

in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stelde Prof. dr. Tine Van Regenmortel in haar lezing op het vierde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres (17 september 2008, Universiteit Antwerpen).

Dit artikel beschrijft dit paradigma met haar gevolgen voor de hulpverlening. Zes sleutelelementen van een empowerende GGZ komen aan bod: een andere visie, de waarde van participatie en ervaringsdeskundigheid, de sociale gelaagdheid, toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, meer vermaatschappelijking en het belang van outreachend werken! Lees meer en reageer!

Lees het artikel van Tiny van den Regenmortel! 

 

 

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).