Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds meer ggz-instellingen omarmd. Het vertalen van de herstelprincipes naar de dagelijkse praktijk is echter niet eenvoudig. Herstel is een persoonlijk proces van cliënten en moet dat ook blijven. Maar de organisatie speelt een cruciale rol bij het scheppen van ruimte, bij het faciliteren en ondersteunen van herstelprocessen. Het werken volgens de herstelvisie vergt een cultuuromslag. Het vraagt durf om cliënten het roer in handen te geven bij beslissingen ten aanzien van de begeleiding en behandeling. Voor de transitie naar herstelondersteunende zorg is een omvangrijk implementatietraject noodzakelijk.

Deze handreiking biedt praktische aanwijzingen voor de opzet en uitvoering van zo'n traject. Een aanrader voor kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, managers, projectleiders en ervaringsdeskundigen die binnen hun organisatie aan de slag willen met herstelondersteunende zorg.

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg.jpg

 

Auteurs:Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens & Sonja van Rooijen.
Uitgever: Trimbos-instituut, 2012

De handreiking is hier als PDF te downloaden of hier te bestellen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).