Artikel MGV: Tien cliches ervaringsdeskundigheid

In het MGV van juli/augustus 2009 stond een artikel van Maurice Levano over ervaringsdeskundigheid. Op de site van ervaringswijzer, wil hij graag een discussie over de tien cliches die hij bedacht heeft, om zo tot een serieuze invulling te komen van het begrip ervaringsdeskundigheid.

 

Lees artikel 10 cliche's ervaringsdeskundigheid in MGV

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).