Ervaringsdeskundigen in de GGz

Meer ervaringsdeskundige medewerkers in GGZ-instellingen is een ding, maar wat moeten ze gaan doen? Wat is de aard van hun deskundigheid, wat is de meerwaarde?

Auteur: Annette Plooy
Download hier: Deviant 62, september 2009: pag. 12-16 (PDF).

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).