Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak

In deze bijdrage wordt de noodzaak onderbouwd om tot een vernieuwende inzet van ervaringskennis in de ggz te komen. Werkelijk herstelondersteunende zorg kan volgens de auteurs alleen tot stand komen wanneer de ggz in de bestaande zorgpraktijk daartoe wezenlijke aanpassingen doet en daarvoor ruimte maakt in het bestaande kennisdiscours. Gebaseerd op een deels kentheoretische analyse van twee belangrijke aspecten van ervaringskennis (de belevingskant en de kenniskant) onderscheiden zij op verschillende aspecten de mogelijke bijdrage van ervaringsdeskundigheid bij herstel.

Auteurs:Dienke Boertien & Sonja van Rooijen.
Download: Psychiatrische rehabilitatie, jaarboek 2010-2011 (PDF).

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).