Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om de herstelvisie vorm te geven. Dit gaat gepaard met een cultuurverandering in de zorg.

Deze handreiking biedt houvast om de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen, in het beleid en in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

7205.gif

Auteurs: Dienke Boertien & Marianne van Bakel.Uitgever: Trimbos-instituut, 2012

De handreiking is hier als PDF te downloaden en hier te bestellen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).