Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid - Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in 18 ggz-instellingen, waar het afgelopen jaar gewerkt is aan de verbreding en verdieping van ervaringsdeskundigheid en herstel. Hierbij zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld, hebben medewerkers en clienten een beter inzicht gekregen in wat ervaringsdeskundigheid inhoudt, zijn vrijplaatsen gecreeerd waar ideeen over herstel en ervaringsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden, en is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scholing van ervaringsdeskundigen.

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigeheid.jpg

 

Auteurs:Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel & Sonja van Rooijen.
Uitgever: Trimbos-instituut

Het onderzoek is hier als PDF te downloaden of hier te bestellen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).