Hoe lang is ervaringsdeskundigheid houdbaar?

Elizabeth

Op een vacature voor ervaringsdeskundige heeft bij ons iemand gereageerd die vijftien jaar geleden ernstig depressief is geweest (en daarvoor destijds is opgenomen). Ze heeft wel een opleiding gevolgd voor ervaringdeskundige, maar wij vragen ons af: hoe lang kan iemand ervaringsdeskundige worden genoemd?

Beste Elizabeth,
Achter deze vraag ligt de gedachte dat een cliëntervaring van lang geleden niet meer als bron van ervaringsdeskundigheid kan dienen. Dit kan inderdaad aan de orde zijn wanneer iemand de verbinding met de pijn en de moeite in de loop van de tijd verliest en daarvoor ook bij anderen minder begrip van binnenuit kan opbrengen. Ervaringsdeskundigheid vereist de bereidheid het contact met die pijn open te houden. Naast de cliëntervaring zijn de ervaringen van herstel een belangrijke bron voor ervaringsdeskundigheid. Het feit dat herstel een voortdurend proces is dat een leven lang meegaat, maakt ervaringsdeskundigheid dan ook houdbaar zolang als iemand dat zelf wil onderhouden

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).