Kan een ervaringsdeskundige aan het werk op de eigen behandelafdeling?

Ik wil twee ervaringsdeskundigen gaan inzetten in onze teams van hulpverleners. Maar is het verstandig om ze op hun eigen behandelafdeling in te zetten?

reacties
moderator
01-11-2013 10:25
In dat geval liggen de rollen van gebruiker en tegelijk aanbieder van zorg erg dicht naast elkaar. Soms pakt dat heel goed uit en is het van grote meerwaarde dat iemand van binnenuit kan laten zien hoe de zorg overkomt en kan adviseren op herstelondersteuning. Maar tegelijk bestaat er een (te) grote kans op verwarring. Voor de ervaringsdeskundige kan het moeilijk zijn om zich deskundig te weten in de omgeving waarin hij eerder hulp ontving. Omgekeerd kunnen hulpverleners moeite hebben die persoon als collega te zien. Ook voor cliënten die de ervaringsdeskundige als medecliënt kennen, kan het lastig zijn.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).