Literatuur over ervaringsdeskundigheid

Cor Kooistra

Kunt u mij vertellen of er literatuur bestaat over ervaringsdeskundigheid en zo ja, welke?

Iemand kan op zoek zijn naar heel verschillende soorten literatuur met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Artikelen met uitleg over begrippen, over zelfhulp of ziektebeelden, over verschillende niveau's in cliëntenparticipatie (bijvoorbeeld individueel over behandelplannen, of over beleidsniveau en collectieve participatie bijvoorbeeld via cliëntenraden), of iemand kan op zoek zijn naar onderzoek over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Op het gebied van diverse problematieken, en op verschillende thema's als Dwang en Drang, ECT, medicatie zijn er uitgebreide literatuurlijsten terug te vinden op de website van -in het verleden- Stichting Pandora.

Literatuur die specifiek gericht is op herstel is ook terug te vinden op de website van Kenniscentrum Phrenos, een kenniscentrum dat in januari 2010 is ontstaan uit het Kenniscentrum Rehabilitatie en het Kenniscentrum Schizofrenie.

Artikelen die meer gericht zijn op Rehabilitatie zijn terug te vinden op de website van Rehabitatie 92. Onder het knopje literatuur vindt u publicaties over rehabiltatie en publicaties van Jos Droës. Daarnaast zijn er ook materialen en werkbladen te bestellen en te downloaden met betrekking tot rehabilitatie.

Literatuur van HEE is hier te vinden.

En wat Amerikaanse artikelen op de site van Power2u.org.

Een verzameling artikelen en websites is te vinden op Krachtwerkontour.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).