Mag een ervaringsdeskundige inzage hebben in het dossier?

Sjoerd

Wij gaan op korte termijn een ervaringsdeskundige aanstellen en bij ons in het team is nu discussie ontstaan over inzage in het dossier. De ervaringsdeskundige kent misschien sommige cliënten van vroeger en i.v.m. de privacy lijkt het ons geen goed idee als hij alle dossiers kan inzien. Aan de andere kant willen we hem wel volwaardig behandelen. Hoe zien jullie dit?

Beste Sjoerd,
Het algemene antwoord op de vraag is eenvoudig. Ervaringsdeskundige medewerkers hebben dezelfde rechten en plichten als andere werknemers. Hun die rechten en plichten ontzeggen is discriminerend.

Er zijn ook ervaringsdeskundigen die zelf liever geen inzage hebben omdat ze liever geen weet hebben van diagnoses en wat ermee samenhangt. Het gaat er bij herstelprocessen immers om de diagnose te overstijgen en niet in het systeem van de medische behandeling te blijven steken. Er is echter ook wat voor te zeggen om vanuit die verschillende perspectieven – het medisch perspectief en het herstelperspectief – te rapporteren en er kritisch kennis van te nemen. Het beoogde doel van ervaringsdeskundigheid is immers dat beide perspectieven elkaar kunnen versterken en leren verstaan. Dit is iets om met de ervaringsdeskundige zelf te bespreken en er heldere afspraken over te maken.

reacties
Judith Huijgens
11-12-2014 16:46
Ik vind dat een ervaringsdeskundige zeker inzage mag hebben in een dossier. Persoonlijk zou ik het juist positief vinden, omdat deze dan ook kan rapporteren.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).