Wat is het verschil tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners met levenservaring?

Peter

Iedereen, dus ook een hulpverlener, maakt wel eens iets ergs mee en moet daarvan herstellen. Is het inzetten van ervaringsdeskundigen dan nog wel zo nodig?

Hallo Peter,
Hulpverleners kunnen inderdaad op het gebied van herstelondersteuning veel met de kennis van eigen ontwrichtende ervaringen doen. Deze ervaringen helpen om te gaan zien dat het bij herstel vooral gaat om de onderliggende universele ervaringen van leed, rouw, verlies en herstel. Maar psychische ontwrichting maakt niet per definitie ervaringsdeskundig. Scholing en reflectie is nodig om eigen ervaring deskundig in te kunnen zetten. Bovendien vraagt ervaringsdeskundigheid een permanente bereidheid om uit eigen ervaringen te putten en wanneer passend in te zetten. Ervaringsdeskundigen kunnen daar- uiteraard ook op passende wijze- op aangesproken worden. Dat is bij hulpverleners niet het geval.

 
reacties
Anoniem
10-05-2014 15:34
Ik ben van mening dat hulpverleners ook ervaringsdeskundige kunnen zijn.
"Een Ervaringsdeskundige is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan".
Ik heb het idee dat er soms nog een taboe op rust. Functioneel ten baten van de cliënt zou dit meer ingezet mogen worden. Ik werk zelf al een heel tijdje in de hulpverlening. Ben opnieuw gestart met de studie en wordt me hier weer eens van bewust gemaakt. Ik begeleid groepen die ook weer hun eigen ervaringen delen met de ander waardoor zij ook ervaringsdeskundige zijn.
Het is algemeen bekend dat veel hulpverleners na verwerking van persoonlijke problemen in dit vakgebied zijn terechtgekomen. Je hebt dan wel te maken met “ervaringsdeskundigen” zou je zeggen.
Ik denk dat juist het specialisme(klinkt zo klinisch) in eigen ervaring bv. verslaving, kanker, psychose etc. juist heel goed helpt i.v.m. herkenning, hoop etc. Dus dit betekent dat ervaringsdeskundige ook weer hulpverleners kunnen zijn.


p.pierik
23-06-2014 14:33
Het is dan ook belangrijk dat hulpverleners met eigen ervaring rond een probleem, hulp, sociale gevolgen van probleem en/of hulp ook zichtbaar zijn voor de cliënt. Dat wil zeggen dat ze ook als ervaringsdeskundige (ervaringswerker) gepositioneerd worden.

In het geval van een dubbelrol als reguliere hulpverlener en ervaringsdeskundige zal in de professionele uitoefening leiden tot tegengestelde competenties en in veel gevallen leiden tot beperkte zichtbaarheid. Juist deze contiune met de functie onlosmakelijk verbonden bereidheid om dag in dag uit, eigen en gedeelde ervaringen te willen inzetten en vanuit die postitie ook andere vragen te stellen aangaande het teamproces maakt deze functie van ervaringswerker zo waardevol.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).