ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige
 • Kunst

  Kunst. Het is de kunst in vrijheid te coachen jezelf. Vrij worden van binnen. Innerlijk vrij. Lees meer
 • Het verhaal van een geslaagde opleiding

  Main Image
  Als rups had ik al alle kwaliteiten en eigenschappen in mij zitten maar deze waren nog niet ontwikkeld .Ik was teveel bezig met leven en overleven. Tot het moment dat de natuur het nodig vond voor een verandering. mijn leven kwam abrupt tot stilstand en ik kreeg een cocon om mij heen. In deze fase van stilstand kwamen mijn kwaliteiten en eigenschappen tot bloei en langzaam maar zeker ontpopte ik me tot een prachtige vlinder. Lees meer
 • Hoop

  In ons werk komen we het regelmatig tegen, mensen die een einde aan hun leven maken. Elke keer als ik hier mee geconfronteerd wordt ben ik geschokt. Ik vraag me dan af waarom ik zo geschokt ben. Is het omdat iemand het zelf gedaan heeft, de manier waarop hij of zij het gedaan heeft, het verdriet van de nabestaanden, mijn eigen herinnering aan lijden..? Lees meer
 • Coördinatie van herstelactiviteiten

  Lister is een RIBW-instelling met 17 woonlocaties in Utrecht, Nieuwegein en Houten. In 1998 is op initiatief van Wilma Boevink en onder begeleiding van het Trimbos-instituut samen met een aantal cliënten een project rondom herstel gestart. Doel was om het begrip 'herstel' uit te werken en van daaruit te zoeken naar wegen om herstel toegankelijk te maken voor anderen. Lees meer
 • Ervaringsdeskundigen in verschillende functies en rollen

  Binnen Altrecht is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gewerkt vanuit de rehabilitatie-attitude, die onlosmakelijk verbonden is met herstelprocessen. In 2002 is begonnen met inzet van ervaringsdeskundigen, vooral vanuit de doorbraakprojecten ACT. De laatste drie jaar wordt de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers intensiever gevolgd en begeleid. Lees meer

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).