ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige
 • Project Werk voor ervaringsdeskundigen

  Hieronder wordt de Ontstaansgeschiedenis van Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, beschreven. Markieza is de eerste coöperatie in Nederland waarbinnen onderwijs, werkgevers binnen zorg en welzijn en uitkerende instanties vertegenwoordigd zijn, doel is om ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen middels training, opleiding, certificering, onderzoek en ontwikkeling. Lees meer
 • Maatschappelijke Steunsystemen

  De maatschappelijke steunsystemen van GGzE zijn in 2005 opgericht en omvatten het werkgebied Eindhoven en regiogemeenten (onder andere Woensel, Bladel en de Kempen, Valkenswaard, Geldrop). Het is de bedoeling dat per gebied van 50.000 inwoners een MSS wordt opgebouwd. Benodigde GGz expertise is: 1 fte kwartiermaker, 2 fte ervaringdeskundig begeleider per MSS en daarnaast uren voor coördinatie. In 2010 is voorzien in 5,7 fte kwartiermaker en 6,1 fte ervaringsdeskundig begeleider (waarvan 2,5 fte leerling). Lees meer
 • Herstelondersteuning in de zorg

  Kwintes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Zorg wordt geboden bij mensen thuis en in beschermde woonvormen verspreid over ongeveer 160 locaties in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Lees meer
 • Ervaringswerkers in hulpverleningsteams

  GGz NHN is sinds 10 jaar bezig met het ontwikkelen en benutten van ervaringsdeskundigheid in de instelling ten behoeve van herstel. Michiel Bähler is met een aantal cliënten begonnen om, nav de ontwikkelingen in de VS en UK, met elkaar ten eerste het begrip herstel te vatten. Daarna is gekeken hoe ervaringsdeskundigheid daarin een rol speelt. Dit begin heette 'Zicht op herstel'. Lees meer
 • Project Familie als bondgenoot

  Familie als Bondgenoot is een initiatief van familieverenigingen uit Helmond, Tilburg, Breda en Eindhoven, vertegenwoordigers van cliënten en GGz-instellingen uit deze regio's, Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven en de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke zorg in Noord-Brabant. Lees meer

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).