ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige
 • Coördinatie van herstelactiviteiten

  Lister is een RIBW-instelling met 17 woonlocaties in Utrecht, Nieuwegein en Houten. In 1998 is op initiatief van Wilma Boevink en onder begeleiding van het Trimbos-instituut samen met een aantal cliënten een project rondom herstel gestart. Doel was om het begrip 'herstel' uit te werken en van daaruit te zoeken naar wegen om herstel toegankelijk te maken voor anderen. Lees meer
 • Ervaringsdeskundigen in verschillende functies en rollen

  Binnen Altrecht is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gewerkt vanuit de rehabilitatie-attitude, die onlosmakelijk verbonden is met herstelprocessen. In 2002 is begonnen met inzet van ervaringsdeskundigen, vooral vanuit de doorbraakprojecten ACT. De laatste drie jaar wordt de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers intensiever gevolgd en begeleid. Lees meer
 • Project Werk voor ervaringsdeskundigen

  Hieronder wordt de Ontstaansgeschiedenis van Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, beschreven. Markieza is de eerste coöperatie in Nederland waarbinnen onderwijs, werkgevers binnen zorg en welzijn en uitkerende instanties vertegenwoordigd zijn, doel is om ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen middels training, opleiding, certificering, onderzoek en ontwikkeling. Lees meer
 • Maatschappelijke Steunsystemen

  De maatschappelijke steunsystemen van GGzE zijn in 2005 opgericht en omvatten het werkgebied Eindhoven en regiogemeenten (onder andere Woensel, Bladel en de Kempen, Valkenswaard, Geldrop). Het is de bedoeling dat per gebied van 50.000 inwoners een MSS wordt opgebouwd. Benodigde GGz expertise is: 1 fte kwartiermaker, 2 fte ervaringdeskundig begeleider per MSS en daarnaast uren voor coördinatie. In 2010 is voorzien in 5,7 fte kwartiermaker en 6,1 fte ervaringsdeskundig begeleider (waarvan 2,5 fte leerling). Lees meer
 • Herstelondersteuning in de zorg

  Kwintes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Zorg wordt geboden bij mensen thuis en in beschermde woonvormen verspreid over ongeveer 160 locaties in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Lees meer

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).