ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Coördinatie van herstelactiviteiten

Lister is een RIBW-instelling met 17 woonlocaties in Utrecht, Nieuwegein en Houten.

In 1998 is op initiatief van Wilma Boevink en onder begeleiding van het Trimbos-instituut samen met een aantal cliënten een project rondom herstel gestart. Doel was om het begrip 'herstel' uit te werken en van daaruit te zoeken naar wegen om herstel toegankelijk te maken voor anderen.

In een startconferentie met projectmedewerkers van het Trimbos-instituut werden behoeften van alle betrokkenen, cliënten, medewerkers en bestuurders geïnventariseerd.
Er kwam de HRS-werkgroep (Herstel-Rehabilitatie-SBWU). De werkgroep heeft in de loop van de tijd een cursus samengesteld die in voorjaar 2002 proefdraaide.
In 2002 is de ondersteuning vanuit het Trimbos-instituut overgedragen aan twee van de werkgroepleden met ondersteuning van een Lister-medewerker. Deze samenwerking heeft de kiem gelegd voor het latere HEE team (Herstel, Empowerment en Ervaringskundigheid).
In 2004 is Bureau Herstel opgericht.

Bureau Herstel bestaat inmiddels uit acht ervaringsdeskundige (ex-)cliënten in dienst van Lister. Daarnaast zijn er zes ervaringsdeskundigen in dienst op verschillende locaties.

Bureau Herstel schoolt andere cliënten in het ondersteunen van herstelprocessen. Zij leren daarbij o.a. de herstelwerkgroepen te begeleiden en de medewerkers voor te lichten over herstel. Zij krijgen in eerste instantie een vrijwilligerscontract. Inmiddels heeft een aantal van hen een betaalde baan bij Lister.

Bureau Herstel coördineert herstelactiviteiten op alle niveaus in de organisatie.
De ervaringsdeskundigen vervullen verschillende rollen:

  • het begeleiden van herstelwerkgroepen;
  • het ondersteunen van cliëntgestuurde initiatieven;
  • het trainen van hulpverleners;
  • het organiseren van herstelintervisie binnen de teams;
  • het geven van voorlichting (op alle niveaus);
  • het maken van beleid en adviseren van de Raad van Bestuur.Een aantal medewerkers van BH heeft zitting in de redactie van het cliëntenblad 'Praktijknieuws' van de Lister.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).