ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Ervaringswerkers in hulpverleningsteams

GGz NHN is sinds 10 jaar bezig met het ontwikkelen en benutten van ervaringsdeskundigheid in de instelling ten behoeve van herstel. Michiel Bähler is met een aantal cliënten begonnen om, nav de ontwikkelingen in de VS en UK, met elkaar ten eerste het begrip herstel te vatten. Daarna is gekeken hoe ervaringsdeskundigheid daarin een rol speelt. Dit begin heette 'Zicht op herstel'.

Er zijn inmiddels 18 ervaringswerkers in dienst. Zij worden allemaal ingezet in direct contact met klanten en betaald via de zorgverzekeraar door een aanmelding 'overig agogisch' waardoor in de CONO verplichting voldaan kan worden. Hierover zijn transparante afspraken met de zorgverzekeraar (hier Uvit).

Verschillende rollen
Alle ervaringswerkers worden ingezet in contact met de cliënten. Ervaringswerkers werken in de kliniek, in FACT teams en binnen dagbesteding en arbeid. Binnen deze verschillende functies voeren ze verschillende taken uit. Naast het individuele contact wordt deskundigheid ingezet bij de overwegingsgroep en IMR.
Verder worden ze ingezet bij Shared Decision Making. Ook worden er lotgenotengroepen gegeven zoals WmEE en groepen over sociale participatie.
Voor de toekomst zijn meer rollen gewenst voor het maken van beleid en in het management.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).