ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Herstelondersteuning in de zorg

Kwintes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Zorg wordt geboden bij mensen thuis en in beschermde woonvormen verspreid over ongeveer 160 locaties in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

In de jaarplannen van voorgaande en komende jaren heeft het begrip herstel en de wens daar vorm aan te geven steeds meer aandacht gekregen. Het heeft geleid tot het aannemen van een coördinator herstel (Anke Vergeer) die inmiddels samen met een betaalde medewerker herstel en een medewerker herstel op vrijwillige basis de 'Herstelondersteuning' vormen. Herstelondersteuning is ondergebracht op de afdeling Zorg, Kwaliteit en Communicatie (ZKC). Daarnaast zijn diverse mensen in de regio's actief voor verschillende groepen (voorbereidingsgroepen, ontwikkelgroepen en herstelwerkgroepen) actief om herstelondersteuning in de zorg een plaats te geven.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).