ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Ontwikkeling cursussen

De wortels van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen GGZ Breburg reiken ver terug.
In 1993 startte het Regionaal ServiceCentrum GGZ (RSC-GGZ) op een zolderkamer in Tilburg met alleen een coördinator en een secretaresse in dienst van Zorgbelang Brabant en in samenwerking en medefinanciering van GGz Midden Brabant en RIBW Midden-Brabant. Het bureau groeide uit tot een centrum waar (ex-)cliënten een aantal projecten ontwikkelden op het gebied van dienstverlening aan mensen met psychische problematiek. Voorbeelden hiervan zijn een infodesk en een Steunpunt Wonen.

Daarnaast heeft het RSC-GGZ een aantal cursussen ontwikkeld of was bij de ontwikkeling betrokken:

  • 'Herstellen doe je zelf', (betrokken)
  • 'Samenspel 2000', (betrokken)
  • 'Werken met Eigen Ervaring', (betrokken)
  • 'Woonoriëntatie'
  • 'Crisiskaart'
  • 'Uitbreiding sociaal netwerk'Toen financiering door veranderde wetgeving een probleem werd is een deel van de activiteiten van het RSC-GGZ overgegaan naar GGZ Midden-Brabant, na fusie GGZ Breburg. De cursus 'Herstellen doe je zelf' overgegaan naar het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE), een zelfstandige stichting, gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.
In de regio Breda heeft ervaringsdeskundigheid in de afgelopen jaren vooral in het teken gestaan van samenwerking met HEE en de scholing van medewerkers van langdurende zorg in Herstelondersteunende Zorg (in samenwerking met HEE, Rehab '92 en Storm Rehabilitatie) Vanuit de basis is een totaalplan ontwikkeld op alle niveaus, inclusief de scholing en training van cliënten onder leiding van een kartrekkersgroep van HEE-docenten. Het traject wordt ondersteund en binnen de organisatie uitgedragen door een ambassadeursoverleg van hulpverleners en cliënten tezamen.

Binnen Breburg zijn ervaringsdeskundigen actief als trainers, voorlichters, kartrekkers en kwartiermakers. De meesten doen dit op vrijwillige basis of als zzp. Op dit moment zijn drie ervaringswerkers in dienst bij FACT- en ACT-teams. Daarnaast zijn enkele stagiaires werkzaam vanuit de MBO- en HBO-opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Het uitdrukkelijke doel van Breburg is om het aantal arbeids- en leerlingenplaatsen voor ervaringsdeskundigen in de nabije toekomst uit te breiden. Hiertoe wordt onder meer geparticipeerd in het Transitieproject Werk voor Ervaringsdeskundigen.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).