ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Project Familie als bondgenoot

Familie als Bondgenoot is een initiatief van familieverenigingen uit Helmond, Tilburg, Breda en Eindhoven, vertegenwoordigers van cliënten en GGz-instellingen uit deze regio's, Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven en de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke zorg in Noord-Brabant.

Doel is om ervaringskennis van familieleden en van mensen met een ernstige psychiatrische problematiek, praktijkkennis van hulpverleners en recente wetenschappelijke inzichten te bundelen om in de hulpverlening familie beter te kunnen ondersteunen en haar deskundigheid te kunnen inzetten voor een zo optimaal mogelijk herstelproces van de cliënt.

Familie als Bondgenoot is een scholingsprogramma gericht op (toekomstige) hulpverleners; familieleden en cliënten geven samen met een professional les aan hulpverleners. De cursus wordt gegeven door een docententeam, bestaande uit twee familieleden (of afhankelijk van het thema van de lesmodule: een cliënt en een familielid) en een professional. De familieleden (en cliënt) vertellen hun ervaringsverhaal. Zij durven in een proces van empowerment open te zijn over hun eigen herstelproces. De hulpverlener geeft een overzicht van de theoretische kennis die bekend is rondom het thema, gaat daarover in discussie met de cursisten en geeft uiteindelijk korte uiteenzettingen over de theorie.

De modules zijn gebaseerd op een herstelgerichte visie - waarin hoop, onderling vertrouwen, rehabilitatie, en aansluiting bij de behoefte van familieleden en hun naaste centraal staan. Cursisten worden geschoold in het toepassen van een samenwerkingsmodel tussen familieleden en de hulpverlening. Concreet leren cursisten familieleden beter te begrijpen, dit begrip te tonen en op basis van vertrouwen met hen een samenwerkingsrelatie op te bouwen en vol te houden. In het lesprogramma wordt structureel aandacht besteed aan het inzetten van ervaringskennis van familieleden en cliënten bij de behandeling/begeleiding van de cliënt en het ondersteunen en begeleiden van de familie bij hun veelal zware taak.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).