ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Uitvoering HEE-traject

GGz Centraal is ontstaan uit een fusie tussen Symfora en Meerkanten. Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe en Veluwe Vallei.

Op initiatief van Wolf Kayser, lid van de cliëntenraad van Meerkanten, is in 2007 een start gemaakt met het HEE project bij de GGz instelling Meerkanten. In samenwerking met het HEE-team zijn er eerst bijeenkomsten voor cliënten en medewerkers georganiseerd om kennis te maken met de begrippen herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Daarna zijn de eerste herstelwerkgroepen georganiseerd. Drie jaar na de kennismakingsbijeenkomst zijn er vijf herstelwerkgroepen actief(één op de locatie Putten, twee op de locatie Meerzicht te Lelystad en twee op de locatie Veldwijk te Ermelo. Gemiddeld zijn er ca 40 cliënten per ronde betrokken bij een herstelwerkgroep. Doordat er al een aantal rondes geweest is raakt het herstelconcept binnen de instelling geleidelijk steeds wijder verspreid. Vanuit de werkgroepen is een aantal mensen o.a. door HEE opgeleid tot ervaringsdeskundige en is er inmiddels een vaste kern van ervaringsdeskundigen die meedoen aan presentaties, herstelwerkgroepen begeleiden en een rol spelen in het hele traject om herstel te introduceren in de organisatie. Voor medewerkers is o.a. de Basiscursus HOZ van HEE gegeven. Uiteindelijk vindt borging van het initiatief plaats door de oprichting van Bureau Herstel waarvoor in het voorjaar van 2010 een ervaringsdeskundige leidinggevende is aangesteld.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).