Uitgangspunten

Deze website heeft tot doel om bij te dragen aan een brede inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de psychiatrie. Hiermee wordt het veelbelovende herstelconcept voor meer cliënten toegankelijk. Herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid hebben namelijk alles met elkaar te maken.

We gaan uit van de volgende principes:

  • Inzet van ervaringsdeskundigheid is een noodzakelijk onderdeel voor herstelprocessen.
  • Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om herstel van cliënten binnen de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang te initiëren, te faciliteren en te begeleiden.
  • Ervaringsdeskundigheid wordt ook ingezet bij het bewerkstelligen van wezenlijke aanpassingen van de bestaande zorgpraktijken zodat die herstelgericht worden.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).