Wat is herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg is alle zorg die ten dienste staat van herstelprocessen van cliënten.

Herstelondersteunende zorg heeft tot doel de cliënt te helpen zoveel mogelijk zichzelf te helpen. Zij sluit aan bij de overlevingsstrategieën van de cliënt en moedigt hem aan deze verder te ontwikkelen.

Herstelondersteunende zorg heeft de volgende kenmerken:

De hulpverlener

  • is present (aandachtig aanwezig) en hoopvol
  • gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze
  • maakt ruimte voor het eigen verhaal van de cliënt, ondersteunt het maken ervan en sluit er bij aan
  • herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel individueel als collectief
  • erkent en maakt gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
  • erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen (familie, naastbetrokkenen)
  • is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van autonomie/regie van de cliënt

Dit betekent

  • Niet: herstelondersteuning invoegen in behandeling
  • Maar: behandeling invoegen in herstelprocessen

Werken volgens de herstelvisie vergt een cultuuromslag in de organisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering op het gebied van herstelondersteunende zorg. Zie het aanbod van www.markieza.org

 

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).